สวัสดีปีใหม่...2552

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551

ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิกุล


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ไม่มีความคิดเห็น: